Webmaster fir d’ALIAI

Zenter dem 5. September sinn ëch lo och Webmaster fir d’ALIAI, den Daachverband vun de lëtzebuerger Ingénieursveräiner. Dest, op Initiative vum Kolleg Cos, dem ëch am Fong just hëllefe wollt, säin Artikel iwert d’Rondrees a Rumänien online ze sëtzen.


Webpage vun der ALIAI: http://www.aliai.lu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.