Webmaster fir d’ALIAI

September 18th, 2007

Zenter dem 5. September sinn ëch lo och Webmaster fir d’ALIAI, den Daachverband vun de lëtzebuerger Ingénieursveräiner. Dest, op Initiative vum Kolleg Cos, dem ëch am Fong just hëllefe wollt, säin Artikel iwert d’Rondrees a Rumänien online ze sëtzen. Webpage vun der ALIAI: http://www.aliai.lu

Bureau'en vun der UNEL 1951-1982

September 17th, 2007

Die UNEL war DER Luxemburger Studentenverein bis Mitte der 70er Jahre. Danach
zerbrach er leider an ideologischen Streitigkeiten.

Seine Vorstandliste, wobei der Vorstand bei diesem Verein nicht “comité”
sondern “bureau” (vgl. Politbüro) genannt wurde, liest sich
dabei, wie ein Who-is-who der luxemburger Politik der 1980er/1990er Jahre.