och Wiesel.lu leeft lo als Blog.

Posted November 7th, 2005 by wiesel

Wëll méng beruflich Erfahrung, an méng Aarbicht fir mäin Veräin1 et mir gewiesen hunn, wéi einfach bloggen mat WordPress2 geet, an ëch wierklich praktisch kéng Zäit méi hunn, fir mir eng eegen Entwécklung vun der Software fir méng Säiten ze leeschten, kënnt och Wiesel.lu an Zukunft als Blog dohier.
Ech sinn, nom famous 5 Minutes install verfuer, an tatsächlich!
Datt daat sou schnell gung, ass och der virbildlicher MySQL Datenbankverwaltung vun méngem Hoster Luxhosting, ze verdanken.

  1. Homepage http://www.aachen.lu []
  2. Homepage vu WordPress: http://www.wordpress.org []

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>