Monthly Archive: November 2005

Astellungsexamen gepackt!

Haut kruet ëch matgedeelt, dass ëch mäin Astellungsexamen op der ITM lo definitiv gepackt hunn. Demno werd ëch demnächst deser Deeg den Eed op den Grand-Duc an d’Constitutioun, wouwéi op d’ITMs Gesetz leeschten an Beamten op Liewenszäit ginn :-))

Privates