weider Wopenbeschreiwungen…

Posted January 3rd, 2006 by wiesel

fir d’Geméngen Neunhausen, Niederanven, Nommern, Petange, Rambrouch, Reckange a Redange.

Effektiv fällt et elo, wou just nach muss an enger Datei Ännerungen gemach ging, vill méi liicht die Beschreiwungen nozeliwweren, wéi virdrun mat dem alen System, den ech och heimadder vum Netz huelen!

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>