weider Wopenbeschreiwungen…

fir d’Geméngen Neunhausen, Niederanven, Nommern, Petange, Rambrouch, Reckange a Redange.

Effektiv fällt et elo, wou just nach muss an enger Datei Ännerungen gemach ging, vill méi liicht die Beschreiwungen nozeliwweren, wéi virdrun mat dem alen System, den ech och heimadder vum Netz huelen!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.